Máy làm mát

Máy làm mát Fujie AC-60

Liên hệ
0246 265 9998

Máy làm mát Fujie AC-50

Liên hệ
0246 265 9998

Máy làm mát Fujie AC-40C

Liên hệ
0246 265 9998

Máy làm mát Fujie AC-40B

Liên hệ
0246 265 9998

-9%
Máy làm mát Nakami NKM-4500A

Máy làm mát Nakami NKM-4500A

10.230.000₫

GNY: 11.200.000₫

-5%
Máy làm mát Nakami DK-9000A

Máy làm mát Nakami DK-9000A

10.980.000₫

GNY: 11.500.000₫

-7%
Máy làm mát không khí Nakami DV-1150

Máy làm mát không khí Nakami DV-1150

8.800.000₫

GNY: 9.500.000₫

-6%
Máy làm mát không khí Nakami AC-8000

Máy làm mát không khí Nakami AC-8000

14.190.000₫

GNY: 15.050.000₫

-8%
Máy làm mát không khí DV-1190

Máy làm mát không khí DV-1190

11.450.000₫

GNY: 12.500.000₫

-26%
Máy làm mát không khí DK-1130A

Máy làm mát không khí DK-1130A

3.450.000₫

GNY: 4.650.000₫

-17%
Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

2.890.000₫

GNY: 3.495.000₫

-10%
Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

9.495.000₫

GNY: 10.560.000₫

-10%
Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C
-12%
Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A
-11%
Máy làm mát không khí Daikio DK-4500A
-10%
Máy làm mát không khí Daikio DK-3500B
-7%
Máy làm mát không khí Daikio DK-3500A
-13%
Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A
-13%
Máy làm mát không khí Daikio DK-2500B
-11%
Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B