Thiết bị siêu thị

-25%
Giấy in mã vạch 2 tem 35x22mm
-22%
Giấy in mã vạch 3 tem 35x22mm
-45%
Giấy in tem trà sữa 40x25mm

Giấy in tem trà sữa 40x25mm

30.000₫

GNY: 55.000₫

-48%
Giấy in tem trà sữa 40x30mm

Giấy in tem trà sữa 40x30mm

30.000₫

GNY: 58.000₫

-42%
Giấy in tem trà sữa 50x30mm

Giấy in tem trà sữa 50x30mm

35.000₫

GNY: 60.000₫

-20%
Giấy in hóa đơn nhiệt K57
-21%
Giấy in hóa đơn nhiệt K80
-8%
Máy in mã vạch XPrinter XP-350B (USB)

Máy in mã vạch XPrinter XP-350B (USB)

1.750.000₫

GNY: 1.900.000₫

-8%
Ngăn kéo RT 410

Ngăn kéo RT 410

1.280.000₫

GNY: 1.390.000₫

-5%
Màn hình cảm ứng B15

Màn hình cảm ứng B15

5.250.000₫

GNY: 5.550.000₫

-6%
Máy in tem mã vạch TSC TTP-244 Pro

Máy in tem mã vạch TSC TTP-244 Pro

4.600.000₫

GNY: 4.900.000₫

-3%
Màn hình cảm ứng P170

Màn hình cảm ứng P170

6.900.000₫

GNY: 7.100.000₫

-21%
Đầu đọc mã vạch YOUJIE-YJ3300

Đầu đọc mã vạch YOUJIE-YJ3300

1.190.000₫

GNY: 1.500.000₫

-8%
Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

2.200.000₫

GNY: 2.400.000₫

-5%
Đầu đọc mã vạch 2D YOUJIE- YJ4600
-14%
Đầu đọc mã vạch Godex GS220

Đầu đọc mã vạch Godex GS220

950.000₫

GNY: 1.100.000₫

-6%
Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

45.000.000₫

GNY: 48.000.000₫

-12%
Đầu đọc thẻ từ MR300

Đầu đọc thẻ từ MR300

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

-7%
Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

22.200.000₫

GNY: 23.900.000₫

-8%
Máy in tem nhãn Godex EZ2150

Máy in tem nhãn Godex EZ2150

17.400.000₫

GNY: 18.900.000₫

-9%
Máy in tem nhãn Godex EZ 120

Máy in tem nhãn Godex EZ 120

4.200.000₫

GNY: 4.600.000₫